bluedot Parkování krátkodobé (na dobu určitou) a dlouhodobé (na dobu neurčitou)
bluedot Kamerový systém monitoruje vjezd a výjezd z objektu (včetně vchodu a východu pro pěší), záznam je archivován
bluedot Statistika časů vjezdů a výjezdů vozidel
bluedot Kontaktování klienta v případě problémů s vozidlem (např. zapomenutá rozsvícená světla)
bluedot Parkování motocyklů